θεματα

Επιστολή – Καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

admin

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. οικ. 2/114892/ΔΕΠ/8-12-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, για την παροχή οδηγιών αναφορικά με τη […]

Read More

συνδικαλιστικοι

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ειδησεογραφία


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

PHOTO GALLERY

ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΣΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚοι – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚοι

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ