Συναδέλφισσες/οι,
Επειδή κατά καιρούς δημιουργούνται παρερμηνείες και παρανοήσεις για την εφαρμογή και την χρήση της Ειδικής Άδειας Συντηρητών Αρχαιοτήτων, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Για να γίνει χρήση της Ειδικής Άδειας το επόμενο έτος είναι απαραίτητη η υποβολή σχετικού αιτήματος εντός του Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Η Ειδική Άδεια Απουσίας είκοσι (20) ημερών με πλήρεις αποδοχές χορηγείται υποχρεωτικά κατ’ έτος στους Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ. Σκοπός της Ειδικής Άδειας Απουσίας είναι η συνεχής ενημέρωση των παραπάνω υπαλλήλων σε νέες μεθόδους, υλικά και δεδομένα της Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης καθώς και η βελτίωση της επαγγελματικής τους κατάρτισης. Από τον ορισμό συνάγεται ότι ο υπάλληλος κατά την χρήση της άδειας βρίσκεται εκτός της υπηρεσίας του. Το θέμα που πραγματεύεται ο υπάλληλος στην Ειδική Άδεια Απουσίας δεν υποκαθιστά το αντικείμενο της εργασίας του και την εκάστοτε υπηρεσιακή του ενασχόληση. Σε αντίθετη περίπτωση αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον το οποίο εκτελεί (χωρίς να κάνει χρήση της εν λόγω άδειας) και με εντολή προϊσταμένου.

Είναι σαφές ότι η επιλογή του θέματος ανήκει αποκλειστικά στην ευθύνη του υπαλλήλου, καθώς δεν προβλέπεται αλλιώς στην ΥΑ και δεν τυγχάνει έγκρισης. Ο υπάλληλος κατά την χρήση της άδειας δύναται να επισκέπτεται βιβλιοθήκες, εργαστήρια, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, υπηρεσίες και άλλους χώρους όπου μπορεί κατά την κρίση του να ενημερωθεί και συνεπώς να ικανοποιήσει τους σκοπούς της εν λόγω άδειας. Ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία του, εντός μηνός από την λήξη της άδειας, έκθεση για το αντικείμενο με το οποίο απασχολήθηκε κατά το χρόνο της χορηγηθείσας άδειας. Η έκθεση δεν δημοσιεύεται κατά κανένα τρόπο χωρίς την άδεια του συντάκτη
της.


Η έκθεση δεν υποβάλλεται σε κανενός είδους κρίση από οποιαδήποτε επιτροπή ή άλλον υπάλληλο. Μόνη προϋπόθεση για την χορήγηση της Ειδικής Άδειας Απουσίας του επόμενου έτους είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της έκθεσης του τρέχοντος έτους, εφόσον η αίτηση χορήγησης έχει κατατεθεί εγκαίρως. Με την εκπλήρωση της ως άνω προϋπόθεσης η υπηρεσία χορηγεί υποχρεωτικά στον αιτούντα υπάλληλο την Ειδική Άδεια Απουσίας, κατόπιν σύνταξης του σχετικού προγραμματισμού με ευθύνη του προϊσταμένου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Η άδεια, με αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας βάσει των υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να χορηγείται και τμηματικά σε δύο (2) μέρη όχι απαραίτητα ίσα.

Η Ειδική Άδεια με απόλυτη σαφήνεια δεν χορηγείται τον μήνα Δεκέμβριο. Τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο χορηγείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σύμφωνα πάντα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ τους λοιπούς μήνες κανονικά κατόπιν του προγραμματισμού.

Επιπλέον η Ειδική Άδεια κατά κανένα τρόπο δεν συγχέεται και δεν εξαρτάται από τους όρους και περιορισμούς άλλων εκπαιδευτικών αδειών (πχ επιδημιών). Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν βρίσκει εφαρμογή η ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/7470/8-2-2002.

Η Ειδική Άδεια Συντηρητών Αρχαιοτήτων αφορά, κατά τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, τους Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ που εργάζονται με μόνιμη σχέση εργασίας ή με σύμβαση αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και στα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτό.

Previous

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Next

Καλές γιορτές

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ