Μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων μπορούν να γίνουν οι εργαζόμενες-οι του Υπουργείου Πολιτισμού και των Εποπτευόμενων από αυτό Φορέων, με Μόνιμη σχέση εργασίας ή Ιδιωτικού Διακαίου Αορίστου Χρόνου, των Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης.

Για την εγγραφή νέων μελών απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή της Αίτησης Εγγραφής καθώς και των δικαιολογητικών που αναγράφονται σ’ αυτή.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ