ΠΔ 4_2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΠΟΑ

ΠΔ 4_2018 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.

Ν.4858_2021 ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ
ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ν.1264_1982 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ν.1264_1982 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ν.3528_2007 ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ν.3528_2007 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ν.4354_2015 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.4369_2016 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Ν.4369_2016 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κ.Υ.Α. 2_31560_0022_30.4.2012 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υ.Α. ΥΠΠΟ_ΔΙΟΙΚ-Α5-29987 ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

Π.Δ .69_2016 ΑΜΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Υ.Α. ΥΠΠΟΑ-ΓΡΥΠ_136505_3066_17.3.2020 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υ.Α. ΥΠΠΟΑ_ΓΡΥΠ_136506_3067_17.3.2020 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Υ.Α. ΥΠΠΟΑ_ΓΡΥΠ_1497474_3466_24.3.20 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ