Τα μέλη της ΠΕΣΑ και οι επισκέπτες των ιστοσελίδων οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να μην προβούν στη χρήση αυτών.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών τα οποία περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα pesa.gr

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων  των μελών-χρηστών και των επισκεπτών των ιστοσελίδων της ΠΕΣΑ, υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ – Κανονισμός ΕΕ 679/2016). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη, τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου, όσο και του ισχύοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Η ΠΕΣΑ δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα δε μέλη της και οι χρήστες των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών της οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, συμπεραίνεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση της ως άνω αναφερθείσας ιστοσελίδας της ΠΕΣΑ ή να επικοινωνούν με τη Γραμματεία για τη λήψη σχετικών διευκρινίσεων.

Εάν κάποιος χρήστης ή μέλος δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της ΠΕΣΑ.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΠΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Συλλογή Δεδομένων Μελών – Χρηστών

Η ΠΕΣΑ διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των μελών και των χρηστών των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών της, αποκλειστικά για λόγους λειτουργίας και παροχής των ψηφιακών υπηρεσιών.

Φόρμα Επικοινωνίας

Η ΕΝΩΣH, στην ιστοσελίδα pesa.gr, λαμβάνει μέσω της ανηρτημένης φόρμας επικοινωνίας το ονομ/μο και το e-mail των ενδιαφερομένων να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες της. Τα σχετικά αρχεία διατηρούνται κατά το απαραίτητο για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων, χρονικό διάστημα.

Σχετικά με τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα της ΠΕΣΑ και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούνται cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της ιστοσελίδας, τη σωστή περιήγηση σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες παροχής υπηρεσιών. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να λάβουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την βελτίωση των υπηρεσιών, της δομής και του περιεχομένου του ιστοτόπου pesa.gr

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Τα cookies και οι πληροφορίες που συλλέγονται διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας της ΠΕΣΑ. Επιτρέπουν δε την περιήγηση και την ορθή χρήση των λειτουργιών των παρεχομένων υπηρεσιών. Αποκλειομένης της χρήσης τους, δεν θα είναι αποτελεσματική η λειτουργία του pesa.gr.

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες και τα μέλη των ιστοσελίδων της ΠΕΣΑ χρησιμοποιούν τον ως άνω ιστότοπο ήτοι, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν προκύπτουν τυχόν μηνύματα σφαλμάτων. Χρησιμοποιούνται δε αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων των ανωτέρω ιστοσελίδων.

Οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να αρνηθούν την παροχή της σχετικής συναίνεσης στο εμφανιζόμενο μήνυμα κατά την είσοδό τους στην ιστοσελίδα pesa.gr ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση των cookies.

H μη αποδοχή αυτών των cookies, είναι δυνατόν να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου pesa.gr.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στις υπηρεσίες της ΠΕΣΑ, αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Περίοδος αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του pesa.gr αποθηκεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιήγησης. Το ονομ/μο και το e-mail όσων επικοινωνούν με την ΠΕΣΑ μέσω της ανηρτημένης φόρμας επικοινωνίας, διατηρούνται κατά το απαραίτητο για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων χρονικό διάστημα.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Στην ιστοσελίδα της ΠΕΣΑ ενδέχεται να περιλαμβάνονται και links (“δεσμοί”) προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΠΕΣΑ για την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων την οποία αυτές ακολουθούν.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΠΕΣΑ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ληφθέντων στοιχείων και δεν θα τα διαβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), για κανένα λόγο, με την εξαίρεση των εκ του νόμου οριζομένων προβλέψεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην τήρηση αρχείου ή στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΠΕΣΑ στα ακόλουθα στοιχεία:

Διεύθυνση: Προπυλαίων 7, Αθήνα, ΤΚ 11742
Τηλ. Επικοινωνίας:
2109239913
E-mail:  pesagreek@gmail.com

info@pesa.gr