Σύνθεση τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Βερροιόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασίλειος Παναγιωτόπουλος

ΤΑΜΙΑΣ: Πέτρος Πρόκος

ΜΕΛΗ:
Σοφία Βασάλου
Ιωάννα Βίτσου
Ιωάννης Ματαράγκας